За компанията

За компанията


Условията, реда и начините за осъществяване на задължително допълнително пенсионно осигуряване и на допълнително доброволно пенсионно осигуряване са описани в Правилниците за организацията и дейността на пенсионните фондове на:

 
Съобщения за изменения и допълнения в правилниците на пенсионните фондове на NN се публикуват във в-к „Сега" и в-к  „Стандарт".

 

Последна промяна на: 27.01.2017 г.