За компанията

За компанията

    Ен Ен Пенсионноосигурително дружество ЕАД

Структура на управлeниеКапиталАкционери на фонда и %-но участие
Съвет на директорите:
Николай Стойков - председател 
Луис Мигел Гомес Ортис - член на СД 
Анастас Петров - изпълнителен директор
Мая Русева - член на СД
Eлица Занчева - член на СД
8 700 000 лева
100% NN Continental Europe Holding B.V.

Структура на управление на Попечителските съвети на Ен Ен Универсален пенсионен фонд (УПФ), Ен Ен Професионален пенсионен фонд (ППФ) и Ен Ен Доброволен пенсионен фонд (ДПФ)

NN УПФNN ППФNN ДПФ


Анастас Петров - председател
Здравчо Здравчев
Паунита Петрова
Биляна Йосифова
Веселина Старчева
Лиляна Лъскова
Людмила Антонова
Пирин Атанасов
Християн Христов
Добри Митрев
Мирослав Тончев
Любомир Левичаров
Олга Чугунска


Анастас Петров - председател
Здравчо Здравчев
Паунита Петрова
Биляна Йосифова
Веселина Старчева
Лиляна Лъскова
Людмила Антонова
Пирин Атанасов
Християн Христов
Добри Митрев
Мирослав Тончев
Любомир Левичаров
Олга Чугунска

Анастас Петров - председател
Павлина Маринова
Пенка Тишкова
Георги Ганев
Анелия Димова
Денислав Йорданов
Росица Данаилова
Гарабед Баракян
Силвия Начева
Емил Делибашев
Свилен Тодоров

За връзка с попечителските съвети на УПФ и ППФ и консултативния съвет на ДПФ: 1404 София, бул. България № 49Б, тел. 02 / 960 84 77, лице за контакти: София Микуцева – секретар.

Изпълнителни директори

ИмеДлъжностТелефонE-mail адрес
Николай Стойков Главен изпълнителен директор +359 (02) 960 8444 nikolay.stoykov@nnbulgaria.com
Анастас Петров Изпълнителен директор +359 (02) 960 8444 anastas.petrov@nnbulgaria.com

За повече информация: Център за контакт с клиенти: 0800 11 464

Корпоративни продажби Ивелина Косева +359 (02) 960 8473
Маркетинг Красимир Маринов +359 (02) 960 8442
Счетоводство Диляна Димитрова +359 (02) 960 8410

Съвет на директорите

Николай Стойков

Главен изпълнителен
директор на NN
Пенсионно осигуряване

Николай Стойков е главен изпълнителен директор на NN Пенсионно осигуряване и на NN Животозастраховане в България. Започва да работи в компанията през 1994 г. като директор „Финансови пазари” в ING Bank. Преди това трудовият му път минава последователно през Министерство на Финансите, Булбанк и Хиосбанк. Висшето си икономическо образование завършва в УНСС със специалност Международни икономически отношения.Кариерата му е съпътствана от множество обучения и специализации в Амстердам, Лондон, Ню Йорк, Атина. През 2006 г. завършва двегодишна програма за висши мениджъри към INSEAD, Франция. Ръководи NN Пенсионноосигурително дружество и NN Животозастраховане в България от създаването им съответно през 2001 г. и 2006 г.

Анастас Петров

Изпълнителен директор
на NN Пенсионно осигуряване

Анастас Петров е изпълнителен директор на NN Пенсионно осигуряване от септември 2009 г. и търговски директор на NN Животозастраховане от януари 2012 г. Своята кариера в компанията той започва през април 2003 г. като началник на отдел „Управление на инвестициите" на NN Пенсионно осигуряване. Анастас Петров има значителен опит във финансовата сфера от работата си в СИБАНК в София, където последователно ръководи управление „Ликвидност” и отдела за „Корпоративни клиенти” на финансовата институция. Анастас Петров е член на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и на Комитета по инвестиции и капиталови пазари в асоциацията.

Луис Мигел Гомес Ортис

Изпълнителен директор на NN Международни развиващи се пазари

Луис Мигел Гомес Ортис е икономист и актюер. Завършва мадридския университет „Комплутенсе“ и университета по финанси CUNEF, също в Мадрид. Придобива и следдипломни квалификации в INSEAD и ING Business School. Професор е в IEB Business School (Мадрид). След като кариерата му преминава през различни финансови институции в Испания, както в банковия, така и в застрахователния сектор (Uniber - Цюрих, Zaragozano Bank, Barclays) се присъединява към ING през 1990 г. Заемал е различни позиции в ING Insurance Испания, като от 2006 до 2012 г. е изпълнителен директор, а от 2006 до 2011 г. е член на Консултативния съвет на ING Direct Испания и председател на ING Retail Platform Испания. През януари 2012 г. става председател на съвета на директорите и главен изпълнителен директор на ING Life Гърция. От юни 2016 г. е изпълнителен директор на NN Международни развиващите се пазари и член на Съвета на директорите на NN Services.

Елица Занчева

Ръководител търговска структура на NN Пенсионно осигуряване

Елица Занчева започва работа в NN Пенсионно осигуряване през 2007 г. като мениджър отдел „Развитие на бизнеса”. От септември 2009 г. тя е директор направление „Продажби”. А от юли 2015 г. заема позицията ръководител търговска структура на NN Пенсионно осигуряване и NN Животозастраховане. Своята кариера във финасовата сфера Елица Занчева стартира в Обединена българска банка, а впоследствие продължава в Райфайзен България, където заема позициите мениджър на специализираната мрежа от мобилни банкери на Райфайзенбанк и управител на Райфайзен имоти. Завършила е Университета за национално и световно стопанство в София и има магистърска степен по "Финанси".

Мая Русева

Началник „Правен и регулативен”
отдел на NN Пенсионно осигуряване

Мая Русева започва работа в NN Пенсионно осигуряване през 2002 г. като юрист на компанията. От януари 2007 г. тя е началник на отдел „Правен и регулативен”. Преди това работи в Агенцията за приватизация. Завършила е право в СУ „Св. Климент Охридски”. Преминала е специализирано обучение в Аdam Smith Institute London.

Последна промяна на: 17.07.2018 г.