Новини

Новини

17.08.2017 г.

Силен оперативен и търговски резултат на NN Груп за второто полугодие на 2017 г.Основни елементи в информацията за обявените от NN Group резултати от Q2 2017:

• Това са първите общи консолидирани тримесечни резултати на NN Груп и Делта Лойд след придобиването от страна на NN на най-големия белгийски застраховател.

• Оперативният резултат от текущия бизнес се подобрява от 321 млн. евро през второто тримесечие на 2016 г. до 404 млн. евро през Q2 на 2017, от които на Делта Лойд се падат 49 млн. евро.

• Нетният резултат намалява с 28,2% от второто тримесечие на 2016 г. до 240 млн. евро през Q2 на 2017, от които на Делта Лойд се падат 21 млн. евро. Нетният резултат, без отчитане на Делта Лойд, намалява с 115 млн. евро, заради провизии за ING Australia Holdings, частично компенсирани от по-високият резултат от неоперативни дейности.

• Силен търговски резултат: Годишният премиен еквивалент (АРЕ) нараства с 43,1% в сравнение с второто тримесечие на 2016 г. до 400 млн. евро нетно от валутен ефект, от които на Делта Лойд се падат 66 млн. евро. Стойността на новия бизнес за първите 6 месеца на 2017 г. нараства с 69,4% до 170 млн. евро под въздействието на по-добрите резултати на Животозастраховане Япония и Застраховане Европа.

• Коефициентът Платежоспособност II на NN Груп е 196%, отразявайки придобиването на Делта Лойд, положителните въздействия на пазарите, оперативния резултат, и начисляването на междинния дивидент за 2017 г.

• Паричният капитал на холдинговата компания е 1,731 млрд. евро, включвайки 820 млн. евро дивиденти, получени от дъщерни дружества, и 500 млн. евро капиталова инвестиция в животозастрахователната компания на Делта Лойд.

• Междинният дивидент за 2017 г. е 0,62 евро на обикновена акция, или приблизително 209 млн. евро.

Последна промяна на: 17.08.2017 г.