Новини

Новини

16.11.2017 г.

NN Груп обяви резултати за трето тримесечие на 2017 г.

Силни резултати на обединената група; коефициентът Платежоспособност II е 204%Основни елементи в информацията за обявените от NN Group резултати за Q3 2017

• Оперативният резултат от текущия бизнес се подобрява до 431 млн. евро от 319 млн. евро през третото тримесечие на 2016 г. под въздействието на по-добри резултати в повечето сегменти на бизнеса, приноса на Делта Лойд от 51 млн. евро, и 32 млн. евро еднократни резултати в сегмент Други, частично компенсирани от по-ниски резултати на Общо Застраховане Холандия.
• Нетният резултат нараства до 734 млн. евро в сравнение с 436 млн. евро през третото тримесечие на 2016 г., отразявайки по-добрия оперативен резултат и по-високите капиталови печалби.
• Продължаващо намаляване на разходите в Животозастраховане Холандия, Общо Застраховане Холандия, Управление на активи, сегмент Други и Белгия, в размер на 86 млн. евро за първите девет месеца на 2017 г.
• Коефициентът Платежоспособност II на NN Груп нараства до 204% от 196% през второто тримесечие на 2017 г., отразявайки оперативния резултат и положителните въздействия на пазарите.
• Паричният капитал на холдинговата компания е 1,789 млрд. евро, включвайки 332 млн. евро дивиденти, получени от дъщерни дружества.

Последна промяна на: 17.11.2017 г.