Новини

Новини

11.06.2018 г.

Как трябва да инвестираме след пенсиониране?Не съществуват лесни отговори на подобен въпрос. Често пъти е по-лесно да се предложи начин за спестяване на определена сума в допълнителен пенсионен фонд, отколкото начин за правилно разпределение на средствата във фонда. Както пенсионните специалисти биха казали - натрупването е по-лесно от разпределянето на спестяванията в пенсионна възраст или от превръщането на пенсионните спестявания в пенсионни доходи. Експертите не са съгласни с определянето на най-добрия подход за инвестиране на средствата след пенсия, защото общите отговори не вземат в предвид индивидуалните обстоятелствата и личността на отделните хора.

Три ключа за действие

Съществуват три неща, които определено трябва да бъдат направени - трябва да се определи необходимата ви сума; тази сума трябва периодично да се преглежда; трябва да се избягва ненужния риск. В идеалния случай финансовите средства трябва да се разпределят така, че вашите натрупани средства за пенсия, допълнени с всяка държавна пенсия, която очаквате да получите, да покрият необходимата ви сума.

Ако след това остане нещо, би трябвало да се помисли за глобален фонд, който инвестира финансовите средства около 60% в глобални акции и 40% в глобални облигации. Това може да се окаже личен фонд за сигурност.

Всички ние сме различни

Ситуацията в която се намирате в момента наистина има значение - колко пари имате, какъв е начинът на живот, който искате, какви са финансовите ви ангажименти и дали имате здравословни проблеми. Затова, може би е добра идея да получите специализиран съвет за вашите конкретни нужди и желания.

Живей дълго и просперирай?

Можем да предположим, че ни очакват още много години като пенсионери. В Канада например, 65-годишен пенсионер се очаква да живее още 18 години, ако е мъж, и още 21 години, ако е жена. Сред пенсионните специалисти това е по-известно като риск от дълголетие.
Ако сте работили между 40 и 45 години, можете да си позволите да останете без редовен доход за около половината от броя на годините, през които сте работили. Независимо от начина, по който разпределяте средствата, това е много време без заплата. Ето защо има смисъл да се избягват ненужните рискове.

Покажи ми парите

Някои експерти препоръчват да се получават дивиденти от акции или облигации. Други смятат, че в продължение на години от портфейла се отделя малка сума, до момента в който не бъде изчерпан напълно.
В зависимост от апетита ви за финансов риск и паричната сума, с която разполагате, тези подходи могат да бъдат подходящи и работещи за вас. Проблемът е, че няма гаранция, че парите ще бъдат на ваше разположение  толкова дълго, колкото ще имате нужда от тях.
Единствената гаранция, която можете да получите е от тип анюитетно споразумение, чрез което всяка година до края на живота ви ще се изплаща определена сума. Някои споразумения могат да предложат и покритие до края на живота на партньора ви. Ако сте готови да инвестирате в продължение на 20 години, подобен може да бъде ефектът на индексираните облигации.

Цената на сигурността

Ниските лихвени проценти могат да намалят привлекателността на анюитетите и индексните облигации. Но това пренебрегва стойността на осигуряването на доход през целия живот. Отчасти това е причината, поради която много хора предпочитат пенсионните програми с дефинирани ползи за сметка на пенсионните програми, в които хората натрупват средства поотделно.
Помислете по този начин: вероятно сте се възползвали от ниските лихвени проценти, докато сте изграждали вашия пенсионен фонд. Ниските лихвени проценти обикновено водят до по-високи цени на активите (например за акции, имущество или облигации) в пенсионния фонд.
Когато човек се пенсионира и има достъп до портфолиото си, той вече се възползва от по-ниските проценти. Ако лихвените проценти са били по-високи, цените на активите биха били по-ниски, но анюитетите биха изплатили повече. Ако мислите за това по този начин, фокусирането върху размера на вашия пенсионен фонд може да ви подведе.
И не забравяйте, че късметът вероятно е изиграл важна роля при генерирането на пенсията ви.

Сложете плановете си на място

Направете финансовите си планове сега и с удоволствие ги оставите в този им вид за дълго време. Някои изследвания показват, че хората не само са по-рискови с възрастта, но са по-пристрастни към настоящето. Така че определено е умен ход да предприемете действия за бъдещите си финанси сега, а не по-късно. Късмет!

Последна промяна на: 11.06.2018 г.