Инвестиционен план NN SMART

Инвестиционен план NN SMART

Какво е Инвестиционен план „NN SMART”?

"NN SMART" е решение, което съчетава възможността за инвестиции на международните финансови пазари с финансовата защита при непредвидени обстоятелства. Тук можете да избирате вида на инвестиционната програма и степента на риск при съответните нива на доходност.

Как функционира този план?

• Планът е с еднократно плащане, което се разпределя в рискова и инвестиционна част, при предпочитано от клиента съотношение.
• Оптималното управление на инвестицията е гарантирано от дългогодишния международен опит на NN Investment Partners, които управляват фондовете, в които инвестирате. Средствата ви ще бъдат управлявани съобразно избраната от вас инвестиционна програма.
• При загуба на живот на застрахования вследствие на злополука компанията изплаща гарантирана застрахователна сума, както и натрупаните до момента средства по инвестиционната част.
• При загуба на живот на застрахования вследствие на заболяване компанията гарантирано изплаща натрупаните до момента средства по инвестиционната част.
• При изтичане срока на застраховката получавате натрупаните средства от инвестиционната част с реализираната върху тях доходност, което означава възможност за по-висока финална сума.
• Налице е възможност за инвестиране на допълнителни средства под формата на извънредни вноски през целия срок на договора.

Коя е подходящата за вас инвестиционна програма?

• Нискорискова - всички ваши средства ще бъдат инвестирани в нискорискови активи (нискорискови облигации и други инструменти на паричния пазар).
• Балансирана - част от вашите средства се инвестират във високорискови, но доходни активи (акции и облигации на глобалните финансови пазари), а останалата част – в нискорискови активи.
• Агресивна - по-голямата част от средствата ви ще бъдат инвестирани във високорискови активи, предоставящи възможност за по-висока доходност.
• Стоки и суровини - част от вашите средства ще бъдат инвестирани в алтернативен клас активи (стоки и суровини).
• Парични пазари - вашите средства ще бъдат инвестирани в краткосрочни инструменти на паричния пазар с ниско ниво на риск, с цел запазване на номиналната стойност на инвестицията. Тази инвестиционна програма може да се избира само при прехвърляне на инвестиционни единици и пренасочване на премии.

Инвестиционните фондове на Инвестиционен план „NN SMART“ съвпадат с инвестиционните фондове на Инвестиционен план „NN PRO“.

Какви са условията?

• Срокът на рисковата част на плана е между 10 и 35 години, а инвестиционната част, по желание на клиента, може да бъде продължена и след този срок.
• Сключва се в евро. Премиите могат да се заплащат и в лева по фиксинга на БНБ.
• Плащането е с еднократна вноска, като по всяко време можете да правите извънредни (допълнителни) вноски.

Какви са предимствата?

• Възможност за инвестиция с еднократно плащане и професионално управление на средствата на международните финансови пазари.
• Висока степен на прозрачност – продуктът има ясно разграничени рискова и инвестиционна част, като вие избирате съотношението между тях.
• Индивидуален подход към всеки клиент, при който изборът на инвестиционен фонд е на базата на оценката на вашия личен финансов и инвестиционен профил.
• Опростен процес на приемане за застраховане без необходимост от допълнителни медицински изследвания.
• Управление на рисковете и защита на близките чрез допълнителна защита при злополука:

  • При смърт на застрахования вследствие на злополука се изплаща застрахователната сума плюс инвестиционната част;
  • При пътно-транспортно произшествие се изплаща застрахователната сума при смърт от злополука с увеличение от 50 %.

• Ползвате данъчно облекчение - годишната данъчна основа се намалява с до 10% от размера й с размера на личните вноски, платени за NN SMART - както за рисковата, така и за инвестиционната част - през изтеклата година.
•  При предсрочно прекратяване на плана можете да получите част от натрупаните в инвестиционната сметка суми, като конкретният им размер зависи от годината на прекратяването.
•  Възможност за предсрочно използване на част от натрупаните средства, като в този случай застрахователната ви защита се запазва в пълен размер.
• Възможност за внасяне на извънредни премии по всяко време с чисто инвестиционна цел.
• Възможност за продължаване на инвестиционната част на плана и след изтичане на рисковата му част.

Защо да изберете NN SMART?

• Защото имате пълен контрол върху нивото на застрахователна защита.
• Изборът на инвестиционни фондове е изцяло ваш, като по всяко време можете да наредите прехвърлянето и пренасочването на средствата от един в друг фонд.
• Можете да намалявате/ увеличавате инвестиционната част на продукта и след сключването на договора.
• Получавате не само лесен достъп до международните финансови пазари, но разчитате за управлението им на стабилна и успешна финансова институция с над 170-годишна история.

Как можете да направите вашия инвестиционен план NN SMART?
Финансово-застрахователните консултанти на NN са готови да отговорят на всеки ваш въпрос, свързан с условията и възможностите на този инвестиционен план. Можете да зададете въпросите си на телефон 0800 11 464, на имейл client.service@nnbulgaria.com или в най-удобния за вас офис на NN.

Ограничаване на отговорност

Информацията, съдържаща се по-горе, не е изчерпателна. Всички условия на Инвестиционен план "NN SMART" са описани подробно в "Общи условия по застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд" и в преддоговорната информация. Продуктът е комплексен и решението за закупуването му трябва да бъде предхождано от внимателен анализ на потребностите на клиента, инвестиционния му профил и склонността му към поемане на риск. NN не дава гаранции за постигане на определена доходност. Стойността на инвестиционната част може да намалява или да се увеличава в зависимост от състоянието на капиталовите пазари.

GKID and SID_ NN SMART AGGR
GKID and SID_ NN SMART BALA 
GKID and SID_ NN SMART COMD
GKID and SID_ NN SMART CONS 
 

Последна промяна на: 16.05.2018 г.